HALLO – 50+ ER IKKE GAMMELT!

Tænk sig at lovgiver føler sig kaldet til at lovgive (igen) for at imødegå aldersdiskrimination…
Fra politisk side gør man et velment forsøg på at rette op på den helt uforståelige diskrimination af 50+ segmentet på arbejdsmarkedet (der by the way skriger efter arbejdskraft). Lovforslaget, der skal gøre det forbudt at spørge om jobansøgeres alder, har været i første behandling for ganske nyligt. Og jo jo, det er da prisværdigt, at man fra lovgiver side prøver at gøre noget ved sagen med (endnu mere) lovgivning – det er jo det kort, man kan og skal spille fra politisk hold. Men helt ærligt – man skal jo være både blind og døv for at undgå at aflæse alder af f.eks. CV’er. Så hvor meget flytter man monstro med det???

Det grå guld er klar

Det Grå Guld

Hvad hjælper det, at der tales om Det Grå Guld? Eller at pensionsalderen forhøjes som en logisk konsekvens af ikke bare højere levealder, men også højere levealder af bedre kvalitet. Eller at der altså gennemføres lovgivning, der angiveligt forhindrer aldersdiskrimination…. Hvad hjælper det alt sammen, hvis virksomhederne ikke har øje for værdien af alder og erfaring? Som det gælder for E’et i ESG, gælder det også for S’et, at lovgivere kan hjælpe med rammer, men ultimativt er det virksomhederne, der har svarene og redskaberne, og dermed reelt evnen til at bidrage til løsningen. Og med evne følger som bekendt ansvar.

Hvem har ansvaret?

Og inden nogen får den tanke, at vi mener, det her handler om at tage ansvar for seniorer, der er havnet i hængedyndet mellem et aktivt arbejdsliv beriget af ungdommens lækkerhed og en pensioneringsmodenhed, der lader vente på sig: Nej, det er da for alles skyld – ikke mindst virksomhederne selv. Diversitet af alle skuffer – også aldersskuffen – er GODT!

Kalder alle virksomheder:

Ha’ nu modet og viljen til at se bias i øjnene, til at slippe den, og til at sætte alt ind på at ansætte de rigtige – det kan sagtens være de unge, men det er jo ikke en naturlov!!! Eller hwa’…???

… Og så må vi i øvrigt hellere alle sammen gå i gang med at sikre, at processer, definition af rekrutteringskriterier og alt det andet er klar til at modtage loven, når den forventeligt træder i kraft 1. juli 2022.
CoverPhoto by krakenimages on Unsplash