Nye barselsregler, der giver en start på livet med mere lige adgang til mor og far/med mor i dag end i går. Er du født i dag, 2. august, giver nye barselsregler nemlig mor og far/medmor mere lige adgang til fravær i forbindelse med din fødsel, end hvis du kom til verden i går.

De nye barselsregler, har virkning for jer, der er født 2. august 2022 eller senere. De betyder, at 11 ugers barsels-/forældreorlov er øremærket til både mor og far/medmor. Reglerne er ikke helt lette at forstå, men det behøver du jo heldigvis ikke tage dig af. Det må dine forældre, og ikke mindst deres arbejdsgivere rode med. 

De nye barselsregler kaster spørgsmål af sig. Dels er der alle spørgsmålene om, hvordan de skal administreres. Hvad med dagpengerefusion, afvikling, varsling, alle de der forhold, man sådan skal starte lidt forfra med ? (Lidt ligesom med “den nye” ferielov der jo ikke er så ny mere, men alligevel stadig kan opleves sådan). 

Kast et kritisk øje på barselspolitikken og kulturen…

Men så er der alt det andet: Hvad dælen gør virksomhederne med den der barselspolitik, der giver mor ret til fuld løn i en periode – men ikke far… eller medmor? Kan man bare lade stå til? Eller risikerer virksomheden nu at gøre sig skyldig i diskrimination i strid med ligestillingslovgivning? Det i sig selv vil selvfølgelig være problematisk. Men en ændring i retning af lønmæssig ligestilling er jo ikke gratis – så hvad med omkostningerne til det? 

Og uanset risikoen for diskrimination eller ej, er virksomheder med bare et minimum af fokus på ligestilling, diversitet og inklusion så ikke nødt til at genbesøge sin barselspolitik? Og hvad med kulturen? Kommer den i vejen for mænd, der ønsker at gøre brug af muligheden for at tage tid og skabe en tidlig relation til den lille ny? Hvis ja, hvem er det så, der skal gøre noget ved det? Det er vel virksomheden. Den har her en tydelig anledning til at sætte en proces i gang og gøre op med en kultur, der ikke understøtter det forsøg på ligestilling af forældrene, som er intentionen bag lovgivningen. 

En god start…

Ja – der er masser af problemstillinger at tage fat på med de ændrede barselsregler. Men uanset hvad, så skal du, der kommer til verden i dag den 2. august eller senere, glæde dig over at blive født ind i en verden, der har taget et vigtigt skridt i retning af at give dig en lige så god start med far/medmor, som du får med mor.